KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Ünvanı          : BAHADIR USLU SABUN BAKIM ÜRÜNLERİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜN TİCARETİ

Adresi          : Mercan Mahallesi İsmetiye Caddesi No 19 Fatih İstanbul

Vergi Dairesi ve Numarası : Hocapaşa Vergi Dairesi 8940278713

E-mail          : info@troygift.com

Aydınlatma Metni
BAHADIR USLU SABUN BAKIM ÜRÜNLERİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜN TİCARETİ (www.troygift.com)
olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak
işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri
toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan
kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

 1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler
  Troygift.com olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz
  çerçevesinde; üyelik işlemlerinin tamamlanması, www.troygift.com internet sitesi üzerinden alışveriş
  işlemini tamamlayabilmeniz ve satın aldığınız ürünlerin adresinize teslim edilmesi, onayınız halinde
  kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere
  daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi
  amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve
  benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.
 2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları
  BAHADIR USLU SABUN BAKIM ÜRÜNLERİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜN TİCARETİ olarak, veri sorumlusu sıfatı ile yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız,
  mobil iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız
  dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde
  edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak
  kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da
  ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler
  halinde, BAHADIR USLU SABUN BAKIM ÜRÜNLERİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜN TİCARETİ’n birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu
  kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel
  kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına
  aktarılabilir.
  BAHADIR USLU SABUN BAKIM ÜRÜNLERİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜN TİCARETİ olarak, www.troygift.com internet sitesi üzerinden alışveriş işlemini
  tamamlayabilmeniz ve satın aldığınız ürünlerin adresinize teslim edilmesi, onayınız halinde
  kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere
  daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi
  amaçlarla ve her hâlükârda açık rızanıza istinaden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve
  ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.
 3. Kişisel Verilerin Aktarılması
  BAHADIR USLU SABUN BAKIM ÜRÜNLERİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜN TİCARETİ, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun’da belirtilen
  güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında,

Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması
ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet
kalitesinin artırılması amacıyla; iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet
sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri
talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer
otoriteler ile paylaşabilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları
  BAHADIR USLU SABUN BAKIM ÜRÜNLERİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜN TİCARETİ ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:
  a) BAHADIR USLU SABUN BAKIM ÜRÜNLERİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜN TİCARETİ’n kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri
  işlediğini öğrenme,
  b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
  c) BAHADIR USLU SABUN BAKIM ÜRÜNLERİ KİŞİSEL TEMİZLİK ÜRÜN TİCARETİn yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel
  verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
  aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Canlı destek
1
Yardıma ihtiyacınız var mı?
Merhaba size nasıl yardımcı olabiliriz?